» Woord ter inleiding
Deze site is in het beheer van een ex-Jehovah's Getuige. De inhoud van deze site kan dus niet helemaal objectief zijn. Dit omdat ik het een en ander heb meegemaakt binnen de religie van de Jehovah's Getuigen die mijn kijk op diezelfde religie beslist gekleurd zal hebben. Hetgeen je op deze site zult aantreffen zijn persoonlijke ervaringen en inzichten.

Het is beslist niet mijn bedoeling om Jehovah's Getuigen zwart te maken. Wel mag het duidelijk zijn dat ik de organisatie van de Jehovah's Getuigen: het Wachttorengenootschap, op geen enkele manier kan zien als een goddelijk instrument.

Voor de individuele Jehovah Getuige heb ik respect, voor haar leidinggevende organisatie echter niet. Veel Jehovah's Getuigen zijn oprechte mensen die naar eer en geweten God willen dienen. Helaas hebben die oprechte mensen niet door dat ze worden misbruikt door een aardse organisatie.
Een organisatie die het volgende leert:
“18 Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via „de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld. Ook dat maakt deel uit van Jehovah’s voorziening — ja, een heel waardevol deel.” (W95/1/5 blz.19 )

“Ten einde christenen in alle natiën te helpen de bijbel te begrijpen en die op juiste wijze in hun leven toe te passen, heeft Jehovah God ook zijn zichtbare organisatie verschaft, de „getrouwe en beleidvolle slaaf”, die bestaat uit personen die door de heilige geest gezalfd zijn. Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen (W82 15/4 blz. 27 p.4)

De organisatie leert dus dat je zonder haar de bijbel niet kunt begrijpen, dus zonder haar kun je God nooit goed dienen. Daardoor plaatst ze zich boven elke andere religie! De organisatie leert dus in feite dat je niet zonder haar tot God kunt komen. In de bijbel lezen we echter het volgende:
“6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.”( Joh 14:6 NWVT)
Het lijkt er op dat het Wachttorengenootschap zich zelfs boven Jezus verheft!

Maar hoe zit het eigenlijk met de "Getrouwe en beleidvolle slaaf" ? Iedere Jehovah's getuige kent Math. 24 : 45-47
"45 Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven? 46 Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt! 47 Voorwaar, ik zeg U: Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen." (NWVT)
Heel het volledige gezag van het Wachttorengenootschap steunt op die tekst!
Hoe terecht is het gebruik van die tekst eigenlijk om de leiding van het Wachttorengenootschap te onderbouwen? Hier zal ik er niet op in gaan, maar verwijs wel naar een externe site waar dit uitvoerig wordt getoetst...
[Ook erg belangrijk voor het ondersteunen van het gezag van de "Getrouwe en beleidvolle slaaf" van het wachttorengenotschap is het jaar 1914 . Lees hier over de wankele basis voor 1914 en lees hier of Jezus het wachttorengenootschap werkelijk heeft aangesteld.]
Na het bestuderen of het Wachttorengenootschap en het Besturende lichaam werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn, kunnen we tot de conclusie komen dat haar gezag beslist niet van God kan afkomen.

Toch heeft het wachttorengenootschap veel invloed op het persoonlijke leven van veel mensen! Ze kunnen zelfs overgaan iemand uit te sluiten van haar organisatie: "Wanneer iemand uitgesloten wordt, betekent dit dat hij uit de „broederschap” wordt verdreven, en leden van de gemeente krijgen de opdracht „niet langer in gezelschap te verkeren van iemand, een broeder genoemd” die een opzettelijke boosdoener is." (KM81 1/8 blz. 8)

Het wachttorengenootschap maakt gebruik van plaatselijke rechts-comité's die bestaan uit ouderlingen: "Nog een menselijk werktuig waarvan God zich soms bedient om zijn toorn tot uitdrukking te brengen, is het rechterlijke comité van een plaatselijke christelijke gemeente, welk comité verantwoordelijk is voor het geestelijke welzijn van die gemeente. Wanneer dit comité zich van zijn taak kwijt door een opzettelijke boosdoener uit de gemeenschap te sluiten, brengt het Gods toorn tegen een kwaaddoener tot uitdrukking." (w71 15/9 blz. 551)
Het uitsluiten van personen uit de organisatie die claimt een organisatie van God te zijn is dus het werk van mensen. Want als het Wachttorengenootschap geen Goddelijk instrument is, dan alles wat onder haar zit ook niet!

Toegegeven: Ouderlingen komen in bijbelse tijden voor (oudere mannen). Veel Christelijke kerken maken dan ook gebruik van ouderlingen; de herders van de gemeente. Zolang ouderlingen zich aan de bijbel houden en de bijbel laten spreken kan ik er niets tegen in brengen als iemand zegt dat ze Gods wil doen. Maar wanneer ze zich wenden tot bepalingen die van mensen afkomen is het een ander verhaal! Dan laten ze zich niet (geheel) leiden door de bijbel maar door mensen. En wanneer aan het hoofd van een religie mensen staan, in plaats van God (-wanneer woorden van mensen minstens net zo zwaar wegen als wat er in de bijbel staat) is er sprake van een Sekte.
Als de bijbel over bepaalde zaken niet duidelijk is, of er niets over zegt, dan dient men zich niet tot mensen wenden. Het zou dan eerlijk zijn om mensen in die gevallen naar hun eigen geweten te laten handelen.[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018