» Verjaardagen


Verjaardagen.
Jehovah´s Getuigen verwerpen verjaardagen omdat ze 'heidens' zijn en weigeren daarom om eraan deel te nemen. Daarnaast verwerpen ze verjaardagen omdat ze beweren dat ze door de bijbel in een ongunstig daglicht wordt gezet. De bijbel spreekt slechts twee maal (uitdrukkelijk) over verjaardagen, in Genesis 40:20-22 en Matheus 14:6-10. Er komen daar twee heidense heersers in beeld: De Farao en Herodus.Het wachttorengenootschap onderwijst in het Redenerenboek:

Worden verjaardagvieringen in de bijbel in een gunstig licht geplaatst? De bijbel noemt slechts twee van zulke vieringen... Alles wat in de bijbel is opgetekend, staat daar met een reden ... Jehovah’s Getuigen hebben opgemerkt dat Gods Woord zich ongunstig over verjaardagvieringen uitlaat en mijden deze daarom. (blz. 409. par 5.)

Jehovah's Getuigen redeneren dat aangezien er verkeerde dingen op die twee verjaardagen gebeurde, alle verjaardagen verkeerd zijn. Het wachttorengenootschap is er verantwoordelijk voor dat haar leden zo redeneren. Maar is die redenering werkelijk redelijk?

Het is de moeite waard om een Jehovah's Getuige de boven aangehaalde teksten te laten lezen en hen dan te vragen: "Wat is de bron van de verkeerde dingen in de bijbelse tijd? De verjaardagen of de mensen (De Farao en Herodus) zelf?" Het is duidelijk dat het de mensen waren die kwaad deden. Er kan niet worden gesuggereerd dat de mensen verkeerd deden door de verjaardag. Deze mannen deden ook buiten hun verjaardagen om verkeerde dingen. In het Genesis verslag deed de Farao zelfs een goede daad op zijn verjaardag door iemand vrij te laten!

Wat betreft de verjaardag van de Farao zijn er geen verslagen dat zijn verjaardagen altijd leiden tot een aaneenschakeling van wrede handelingen. In dit geval waren de handelingen tegen de belangrijkste wijnschenker en het hoofd van de bakkers een vervulling van een droom die door Jozef werd uitgelegd. Hetzelfde geld voor de verjaardag van Herodus. Het Matheus verslag verteld niet dat die verjaardag de aanleiding was voor het onthoofden van Johannes. Johannes werd onthoofd door een verzoek van de vrouw Herodias en haar dochter en de eed van Herodus aan haar. Het verslag van Matheus zegt niet specifiek dat Johannes werkelijk werd onthoofd op de verjaardag zelf. Het vermeld slechts dat "het hoofd haar werd gegeven en zij het haar moeder bracht" (Matheus 14:11). De presentatie van het hoofd kan op de verjaardag zelf zijn geweest maar net als het verslag in Genesis hfdst. 40 wijst niets er op dat dit een normale gang van zaken was op verjaardagen.

Jehovah's Getuigen redeneren vaak dat er geen enkele melding in de bijbel staat van een aanbidder van God die zijn verjaardag vierde. Hoewel er geen directe verwijzingen zijn, vinden we wel indirecte verwijzingen in het boek Job (Job 1:4,5). Als het hier om verjaardagen gaat is het op een positieve manier. In Job staat duidelijk dat de zonen van Job een feest hielden op "hun dag". In Job 3:1-4 wordt hetzelfde woord "dag" (yown) gebruikt wanneer Job de "dag" van zijn geboorte vervloekt.

Een ander punt dat het overdenken waard is dat van de enorme hoeveelheid van chronologie in de bijbel, wat de leeftijd van mensen betreft. Het is duidelijk dat de Joden en zeker de Christenen bijhielden hoe oud mensen waren. Enkele voorbeelden zijn dat de bijbel vermeld dat Mozes 40 jaar was toen hij werd geroepen en dat hij stierf op 80 jarige leeftijd in de wildernis. De bijbel vermeld zelfs de leeftijd van Jezus toen hij op 12 jarige leeftijd met zijn ouders Jeruzalem bezocht (Lukas 2:42). Moeten we werkelijk concluderen dat een persoonlijke verjaardag geen viering of emotionele reactie teweeg bracht? Aangezien het een feit is dat de Christenen zeker een verslag bijhielden van de leeftijd van mensen, kan men makkelijk concluderen dat een dergelijke gelegenheid goed tot de een of andere viering kon leiden.

Wat betreft speciale dagen verklaard de bijbel dat we mensen niet moeten veroordelen omdat een bepaalde dag voor hun speciaal is:

 `De een oordeelt dat de ene dag belangrijker is dan de andere; een ander oordeelt dat de ene dag gelijk is aan alle andere; een ieder zij volledig overtuigd in zijn eigen geest. Wie de dag onderhoudt, onderhoudt die voor God. En wie eet, eet voor God, want hij brengt dank aan God; en wie niet eet, eet niet voor God, en toch brengt hij dank aan God` (Rom.14:5-6).

Om hun standpunt, dat verjaardagen heidens zijn, te ondersteunen, merkt een publicatie van het genootschap (over verjaardagen) het volgende op :

"Le livre des religions, een encyclopedie die in Frankrijk een wijde verspreiding kent, noemt deze gewoonte een ritueel en rangschikt ze onder „seculiere riten”. Hoewel het vieren van verjaardagen tegenwoordig als een onschuldige niet-religieuze gewoonte beschouwd wordt, is het in werkelijkheid geworteld in het heidendom. The Encyclopedia Americana (uitgave van 1991) verklaart: „De oude wereld van Egypte, Griekenland, Rome en Perzië vierde de verjaardagen van goden, koningen en edelen.” (Onderwijs blz. 15).

Zijn dit werkelijk correcte redenen om iemand, vooral een kind, een speciale dag te onthouden? Zijn dit redelijke argumenten om een kind een verjaardag te onthouden, en zo riskeren dat een kind in een isolement terecht komt? Als kinderen deelnemen aan een verjaardag aanbidden ze dan een heidense God of worden er op het verjaardagsfeest mensen gedood? Niemand die God aanbid zal hun kinderen naar zo een gelegenheid laten gaan! Het is duidelijk dat zulke praktijken niet plaats vinden op een verjaardagsfeestje, zeker niet op een partijtje voor kinderen!

Vandaag de dag zijn er veel symbolen en gebruiken die een heidense oorsprong hebben of uit heidense tradities voortkomen. Maar hoeveel mensen maken tegenwoordig gebruik van symbolen en tradities terwijl ze bewust zijn van de oorspronkelijke betekenis?... Ik ken geen enkele getuige die zich twee maal zou bedenken voor hij een huwelijkstaart zou eten hoewel dit iets is wat een heidense oorsprong heeft. In oude tijden was de huwelijks taart een cake die symbool stond voor vruchtbaarheid... Hetzelfde geldt voor het dragen van sluiers en huwelijksringen. Het dragen van een ring werd bijvoorbeeld aan de ringvinger van de linkerhand gedaan omdat oude culturen geloofde dat daar een ader zit die rechtstreeks naar het hart gaat. In andere culturen werd er van de ring ook verwacht dat het de drager zou beschermen tegen kwade krachten. Maar wie legt er vandaag de dag een link tussen geloven en het dragen van een huwelijksring?

Tegenwoordig leggen mensen geen verband meer tussen deze gebruiken waar zij tegenwoordig aan deelnemen en hun heidense oorsprong. Zelfs de getuigen van Jehovah doen dit niet. Als zij het met die gebruiken en tradities niet doen is er geen goede reden om dit wel met Kerstmis en verjaardagen te doen!

Het is in ieder geval zeker dat er geen verslagen zijn van vroege Christenen die hun verjaardag vierden, en dat de weinige vermeldingen van de vroegere christelijk kerk niet positief zijn over verjaardagen. Toch zijn er goede redenen waarom dit zo was:

Zolang een viering of traditie in een cultuur met heidense godsdienst of immoraliteit werd geassocieerd zouden Christenen zich er natuurlijk van onthouden. Maar naarmate het Christelijke geloof de overhand kreeg in veel culturen zouden de Christenen de tradities en vieringen ontdoen van de heidense invulling en aanpassen .

Dit is precies waarom veel gebruiken die van oorsprong heidens zijn, zoal rijstgooien, huwelijksreizen, de huwelijksringen, de huwelijkssluiers, de huwelijkstaarten (cake), en de grafstenen, enz, enz, tegenwoordig voor zowel Christenen en de Jehovah's getuigen aanvaard zijn. Hoewel de gebruiken van oorsprong heidens zijn zijn ze nu ontdaan van hun heidense (valse en immorele) invullingen. Dit zelfde geldt voor verjaardagen. Helaas erkent het wachttorengenootschap dit niet en handhaaft ze duidelijk een dubbel moraal. Een andere verklaring waarom er geen meldingen zijn van vroege Christenen die hun verjaardag vierden is simpelweg dat veel van de vroege Christenen het zich niet konden veroorloven, dit was duidelijk geen probleem voor Herodus en de Farao. Ook het eerder genoemde voorbeeld van Job en zijn zonen past hier goed in, zeker omdat we weten dat Job een enorme rijkdom bezat.

In de bijbel staan nergens expliciet bevelen over het wel of niet vieren van verjaardagen. De bijbel heeft ons wel een leidraad voor deze kwestie gegeven wanneer het zegt dat we elk onze eigen mening (Rom. 14:5) moeten vormen of we wel of geen belang aan een bepaalde dag hechten. Het is iets voor het individuele geweten of we wel of niet een bepaalde dag vieren. In tegenstelling daarvan dwingt het wachttorengenootschap haar leden om bepaalde dagen niet te vieren. Ze suggereren dat de band met God op het spel staat wanneer iemand een verjaardag wel viert. Het is droevig dat veel Getuigen onder deze bepaling moeten lijden, vooral de jonge mensen. De kinderen van Jehovah's Getuigen worden onnodig geïsoleerd van hun klasgenoten wanneer zij worden uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. En verwanten van de Jehovah's getuigen kunnen zelf worden beledigd wanneer de Getuige weigert om een verjaardag (of kerst-) kaart te sturen. *

*Deze pagina is een vrije vertaling uit het Engels. Het origineel kunt u hier vinden.

Kort na het plaatsen van dit artikel hier op deze site wees 'Elle' die net als mij geregeld het Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap bezoekt mij op het volgende, zeer opmerkelijk stukje uit een Ontwaakt! :

Piñata Ik heb het artikel „De Piñata — Een oude traditie” met veel belangstelling gelezen (22 september 2003). Maar ik zit nog met enkele vragen. Het verband met valse religie wordt met betrouwbare informatie gestaafd. Maar het artikel leek aan te geven dat het aanvaardbaar is zolang iemands geweten het toelaat. Hoe zit het dan met verjaardagen en feestdagen zoals Kerstmis?

S. W., Verenigde Staten

Reactie van „Ontwaakt!”: Christenen vermijden alle feesten en gebruiken die nog steeds met vals-religieuze overtuigingen te maken hebben of met activiteiten die in strijd zijn met bijbelse beginselen. De bijbel geeft bijvoorbeeld absoluut een negatief beeld van verjaardagen (Genesis 40:20; Mattheüs 14:6-10). Maar als het heel duidelijk is dat een gebruik geen vals-religieuze betekenis meer heeft en het niet in strijd is met bijbelse beginselen, moet elke christen persoonlijk beslissen of hij aan zo’n gebruik wil meedoen. (Ontwaakt 8/7/2004 blz. 30)

Na het lezen van deze pagina kun je tot de conclussie komen dat het negatieve beeld dat de bijbel geeft over verjaardagen geen reden vormt om geen verjaardagen te vieren. Ook is het duidelijk geworden dat verjaardagen, net als andere gebruiken, misschien van oorsprong heidens zijn, maar in het heden geen heidense binding meer hebben. De getuigen zouden dus zelf mogen bepalen of ze wel of geen aandacht schenken aan hun geboortedag, dit zou in lijn zijn met Rom. 14:5. Helaas maakt de organisatie gebruik van een dubbel moraal wat oude gebruiken betrefd en wordt het vieren van een verjaardag niet getolereerd.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018