» Documentaire over kindermisbruik
Kindermisbruik bij de Jehovah's Getuigen.


Bedenk echter dat aanranders in het geheim te werk gaan, misbruik maken van vertrouwen en tactieken van volwassenen toepassen op onschuldige kinderen. Het is dan ook onvermijdelijk dat sommigen van hen hun walgelijke misdaden wel ongestraft schijnen te kunnen begaan. -Ontwaakt 93 8/10 blz. 13 Preventie thuis

 Wat te doen als het slachtoffer besluit dat hij een aanklacht wil indienen? Dan kunnen de twee ouderlingen hem de raad geven dat hij in overeenstemming met het in Mattheüs 18:15 opgetekende beginsel de beschuldigde persoonlijk over de kwestie dient aan te spreken. - Wanneer de beschuldiging wordt ontkend, dienen de ouderlingen de beschuldiger uit te leggen dat er langs rechterlijke weg niets meer gedaan kan worden. En de gemeente zal de beschuldigde als onschuldig blijven beschouwen. De bijbel zegt dat er twee of drie getuigen moeten zijn voor er rechterlijke actie kan worden ondernomen (2 Korinthiërs 13:1; 1 Timotheüs 5:19). -Wachttoren 95 1/11 blz. 28 Vertroosting voor een „terneergeslagen geest”


Kijk goed naar de twee citaten hier boven. Het valt op dat de leiding van de Jehovah's Getuigen weten dat plegers van zedendelicten in het geheim te werk gaan. Toch verlangen ze dat een slachtoffer met twee of drie getuigen komt wanneer het bij de ouderlingen aanklopt om een pleger aan te geven. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe gaat het Wachttorengenootschap en de Jehovah's Getuigen om met kindermisbruik? Dat kunt u zien in de volgende documentaire:
Helaas gaat het hier niet om een paar uitzonderingen. SilentLambs.org is daar een bewijs van. Op SilentLambs staan veel ervaringen van personen die zijn misbruikt binnen de organisatie van Jehovah's Getuigen. Ze hopen dat de ervaringen en informatie die ze aanbieden de aandacht krijgt van meer mensen. Zo weten de slachtoffers dat ze niet alleen staan.


At silentlambs we have witnesses amazing transformations when victims find their voice. Many have started the healing road in therapy, education, speaking out to family and friends, and most importantly reporting child molesters to proper authorities. In the end what is accomplished? Children are protected. That is the mission of silentlambs and if we can assist you do not hesitate to call our hotline or email us at info@silentlambs.org
-SilentLambs.org


Wat kun jij doen wanneer je seksueel misbruikt bent?

Om te beginnen moet je weten dat er bij kindermishandeling of bij kindermisbruik twee mogelijke oplossingen bestaan : 1) Het slachtoffer kan klacht indienen bij de politie om de dader van de mishandeling of van het misbruik te laten bestraffen 2) Het slachtoffer kan er ook voor kiezen om hulp te zoeken bij een organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van slachtoffers van kindermishandeling of van kindermisbruik en die tergelijkertijd de dader zal proberen behandelen. Beide oplossingen hebben hetzelfde doel : het stoppen van kindermishandeling of van kindermisbruik!! Je kan kiezen voor één van beide mogelijkheden of voor allebei tergelijkertijd. Minderjarigen kunnen zelf klacht indienen bij de politie als ze dit willen. Wanneer je ervoor kiest om klacht in te dienen bij de politie of bij het parket, zal je natuurlijk moeten vertellen wat er gebeurd is. Dit noemt men een verhoor. Het kan zijn dat dit gesprek tussen jou en de politie op video wordt opgenomen. Dit wordt soms gedaan om ervoor te zorgen dat kinderen of jongeren niet telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen aan de politie, aan het parket, aan de rechter,... Als je wil, mag je je laten vergezellen tijdens dit gesprek door een volwassene die je vertrouwd.
Lees hier verder wat je nog meer moet weten.


Bij een melding van seksueel geweld wordt er door de politie geen proces-verbaal gemaakt. Er komt dus geen politie-onderzoek en strafrechtelijke vervolging van de dader. Een melding kan ook door iemand anders dan het slachtoffer gedaan worden. Ook kan een melding anoniem gedaan worden. Het is ook niet verplicht om de naam en adres van het slachtoffer op te geven. Het is wel belangrijk dat er een melding van het seksueel geweld gedaan wordt. Deze informatie kan van belang zijn als er meer aangiften tegen de dader komen.

Bij een aangifte stelt de politie aan de hand van de (getuigen-)verklaring een proces-verbaal op. Dit houdt in dat er een politie-onderzoekt komt naar wat er is gebeurd. De rechercheur zal hiervoor enkele vragen moeten stellen. Het antwoorden op deze vragen kan erg moeilijk zijn, maar de mensen die dit soort zaken behandelen hebben er veel ervaring mee en gaan zeer zorgvuldig te werk. Je hoeft overigens niet op iedere vraag in te gaan. Deze vragen gaan over de aard van het delict, de plaats, het tijdstip enz. Met deze gegevens kan de politie een onderzoek instellen. Ook zal de politie vertellen wat er daarna gaat gebeuren, of je verder geïnformeerd wilt worden over de voortgang van de zaak etc.
Nadat de verklaring is opgesteld krijg je het verslag te lezen, hierbij kun je wijzigingen en aanvullingen geven voordat je de verklaring ondertekend.
Wanneer je nog meer wilt weten kun je ook kijken op deze pagina van Deurknop.nl

Kijk ook eens bij de website van de kindertelefoon:
Deze pagina is er voor kinderen van 8-12 jaar
Deze pagina is er voor kinderen van 13-18 jaar.

 

Wat u kunt doen wanneer u misbruik vermoed.

U bent ongerust over een kind bij u in de buurt (of op school bij uw zoon of dochter) en denkt aan misbruik. Laat dat kind dan niet overaan zijn of haar lot. Via politie en justitie kunt u vragen om advies en bescherming van het kind. Hulpverleners, zoals de kinderbescherming, kunnen proberen de mishandeling te stoppen en hulp bieden aan het gezin.
Vraag advies bij:
De politie, bel 0900 - 88 44 (lokaal tarief) en vraag naar bureau Jeugd- en Zedenpolitie
politie.nl

Als u zich zorgen maakt over een kind, kunt u terecht bij het Bureau Jeugdzorg [BJZ] of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling [AMK]. Zowel ouders als kinderen kunnen dat doen, maar ook andere mensen uit de omgeving van het kind kunnen daar melden dat er (waarschijnlijk) problemen zijn. Bijvoorbeeld buren, familie, huisarts of leraar.


Wanneer naar het Bureau Jeugdzorg en wanneer naar het AMK?


Bij het Bureau Jeugdzorg kunt u terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind. Of wanneer u daarover vragen heeft of advies wilt. De adresgegevens en het telefoonnummer van het BJZ bij u in de buurt vindt u in het telefoonboek.

Bij het AMK kunt u terecht wanneer er vermoedens of signalen van kindermishandeling zijn. Ook met vragen of verzoeken om advies hierover kunt u bij het AMK terecht. Het AMK is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-1231230 (€ 0,06 per minuut)
Kinderbescherming.nl


Zorg dat u altijd weet waar uw kinderen zijn en wie er bij hen is. Met wie is uw kind nauw bevriend? Wie zorgen voor uw kind als u niet aanwezig bent? Zijn zij te vertrouwen? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ouders iedereen moeten wantrouwen. Taxeer terdege de volwassenen in het leven van uw kind en kijk verder dan de buitenkant.

Denk aan het hartenleed van ouders die, te laat, ontdekten dat hun kinderen waren misbruikt door vertrouwde geestelijken, onderwijzers of zelfs naaste familieleden. Het zou goed zijn als u als ouder u zou afvragen: ’Wordt kindermisbruik in mijn kerk getolereerd of in de doofpot gestopt? Wordt in mijn religie krachtig vastgehouden aan hoge morele beginselen?’ De antwoorden op zulke vragen zullen u kunnen helpen verstandige keuzes te doen ter bescherming van uw kinderen.
-Ontwaakt 99 8/4 blz. 11 Wie zal onze kinderen beschermen?

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018