» Het wachtorengenootschap: een valse profeet?


Valse profeten?

Jehovah liet de mensen van de christenheid, die door de geestelijken werden geleid, echter niet zonder waarschuwing dat de Volkenbond een bedrieglijk vervangingsmiddel van het werkelijke koninkrijk van God was. Hij had een „profeet” om hen te waarschuwen. Deze „profeet” was niet een man, maar een lichaam of groep van mannen en vrouwen. (-) Thans staan zij bekend als Jehovah’s christelijke getuigen. (-) Natuurlijk is het gemakkelijk om te zeggen dat deze groep als een „profeet” voor God optreedt. Het is heel iets anders om het ook te bewijzen. (Wachttoren 72 1/8 blz. 467 ’Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest’)

Is het wachttorengenootschap van de Jehovah's getuigen een goede profeet? Wat leert de bijbel over (valse) profeten? :

15 Wacht U voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot U komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult GIJ hen herkennen. Plukt men soms ooit druiven van dorens of vijgen van distels? (Mattheüs 7:15)

4 Geliefden, gelooft niet elke geïnspireerde uiting, maar beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten, want er zijn vele valse profeten tot de wereld uitgegaan. (1 Johannes 4:1)

20 Maar de profeet die zich aanmatigt in mijn naam een woord te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet moet sterven. 21 En ingeval gij in uw hart zegt: „Hoe zullen wij weten welk woord Jehovah niet heeft gesproken?” — 22 wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit, dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij moogt niet verschrikt voor hem worden.’ (Deuteronomium 18:20-22)

De bijbel is er duidelijk over hoe men een valse profeet kan herkennen. Wanneer men een uitspraak doet in Gods naam, en die uitspraak komt niet uit, dan hebben we te maken met een valse profeet. Aangezien het Wachttorengenootschap claimt dat ze een kanaal is tussen mens en God, kunnen we haar zien als een profeet. Het genootschap is zelfs door Jezus Christus persoonlijk aangesteld, dat is wat er wordt geleerd. Laten we nu eens een paar uitspraken van het wachttorengenootschap onder de loep nemen.

Vanaf 1982 tot oktober 1995 lazen we in de colofon van de ontwaakt het volgende:

Ontwaakt! is een tijdschrift voor het hele gezin. Het laat zien hoe u het hoofd kunt bieden aan de problemen van deze tijd. Het bevat nieuws-items, verteld over mensen in allerlei landen en wijdt aandacht aan godsdienst en wetenschap. Maar het doet meer. Het blijft niet aan de oppervlakte, maar wijst op de diepere betekenis achter de huidige gebeurtenissen; het blijft daarbij altijd politiek neutraal en kent geen rassendicriminatie. Het belangrijkste is echter dat dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen voordat het geslacht dat de gebeurtenissen van 1914 heeft meegemaakt voorbijgaat.

Vanaf 8 november 1995 is de colofon veranderd:

Ontwaakt! is een tijdschrift voor het hele gezin. Het laat zien hoe u het hoofd kunt bieden aan de problemen van deze tijd. Het bevat nieuws-items, verteld over mensen in allerlei landen en wijdt aandacht aan godsdienst en wetenschap. Maar het doet meer. Het blijft niet aan de oppervlakte, maar wijst op de diepere betekenis achter de huidige gebeurtenissen; het blijft daarbij altijd politiek neutraal en kent geen rassendicriminatie. Het belangrijkste is echter dat dit tijdschrift vertrouwen opbouwt in de belofte van de schepper dat hij een nieuwe wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen die het huidige samenstel van dingen binnenkort zal vervangen.

Het valt op dat de belofte van de schepper is veranderd. Waarom? Omdat diegene die 1914 hebben meegemaakt anno 2006 minstens 92 jaar oud zouden zijn of zijn gestorven. In 1995 veranderde het genootschap haar uitleg over het geslacht van 1914 drastisch omdat die uitleg langzaam maar zeker door stervende mensen niet meer te houden was. Overigens heeft het genootschap vaker haar uitleg rond het jaar 1914 drastisch veranderd, maar daar wil ik nu niet te ver over uit weiden.Wat opvalt is dat de belofte van de schepper niet is uitgekomen. Is de schepper in gebreke gebleven met Zijn belofte? Of herkennen we nu een valse profeet aan haar vruchten?

Voor zover ik weet is dit de meest recente opvallende wijziging van de leer van de Jehovah's Getuigen. Maar er zijn meer uitspraken gedaan. Het genootschap geeft het volgende toe:

Wij [kunnen] er van verzekerd zijn,” verklaarde de brochure Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven destijds in 1920, „dat in 1925 Abraham, Isaak en Jacob en de geloofsgetrouwe profeten van het ouden Verbond . . . als volmaakte menschen [uit de doden] zullen terugkomen.” Niet alleen verwachtte men in 1925 de opstanding van getrouwe mannen uit de oudheid, maar sommigen hoopten ook dat de gezalfde christenen in dat jaar hun hemelse beloning zouden ontvangen.

Het jaar 1925 kwam en ging. Sommigen lieten hun hoop varen. Maar de grote meerderheid van de Bijbelonderzoekers bleef getrouw. (Verkondigers hfdst. 7 blz. 78 Verkondigt de Koning en het Koninkrijk! (1919–1941))

Het genootschap merkt op dat sommigen hun hoop lieten varen nadat bleek dat de voorspellingen rondom 1925 niet uitkwamen. Maar misschien is het beter om op te merken dat sommigen het genootschap herkende als een valse profeet?

En wat denkt u van de volgende uitspraken? :

EEN KRITIEKE TIJD

5 Iedereen zou graag willen weten hoe lang het huidige samenstel nog zal voortduren en wanneer Gods voornemen op dezelfde volledige wijze op aarde verwezenlijkt zal worden als in de hemel. Jezus antwoordde dat ’dit goede nieuws van het koninkrijk op de gehele bewoonde aarde zou worden gepredikt en dat dan het einde zou komen’. Volgens de Griekse bijbeltekst gebruikte hij hier het woord telos of „einde”, ten einde wat hij bedoelde te onderscheiden van de sunteleia of „het besluit” van het samenstel van dingen, de oogstperiode, waarin wij thans leven. De bijbelse chronologie, die te kennen geeft dat Adam in het najaar van het jaar 4026 v.G.T. werd geschapen, zal ons echter op het jaar 1975 G.T. brengen als de datum die 6000 jaar menselijke geschiedenis kenmerkt, waarna er nog 1000 jaar moeten volgen voor Christus’ koninkrijksregering . (Wachttoren 70 1/8 blz. 465 Een inzameling die de gehele mensheid aangaat.)

De bijbel toont aan dat wij het einde naderen van 6000 jaar menselijke geschiedenis. De bijbelse chronologie onthult dat het menselijke leven ongeveer 4058 jaar vóór de dood van Jezus (in het voorjaar van het jaar 33 G.T.) met de schepping van Adam is begonnen. Wanneer wij hier de jaren vanaf Jezus’ dood tot op heden aan toevoegen, bemerken wij dat het einde van 6000 jaar van ’s mensen bestaan omstreeks het midden van dit decennium van de jaren ’70 zal komen. (Ontwaakt 72 22/4 blz. 27 Tijd van rust en verkwikking nabij.)

Nu anno 2006 is het overbodig om op te merken dat ook deze profetie niet is uitgekomen.

Het WachttorenGenootschap heeft veel uitspraken en voorspellingen op haar naam staan die nooit zijn uitgekomen. Verschillende leerpunten zijn zelfs compleet veranderd. Als ik ze hier allemaal zou gaan benoemen zou ik net zo goed een boek kunnen schrijven. Het zou zeker een uitdaging zijn, maar persoonlijk besteed ik liever niet al mijn tijd aan valse leerstellingen van het WachttorenGenootschap. Doel van deze pagina is om u kennis te laten maken met verschillende uitspraken van het WachttorenGenootschap die nooit zijn uitgekomen. Of u het WachttorenGenootschap nu wel of niet als een valse profeet ziet, dat is geheel aan uzelf.

Voor wie nog meer wilt weten over verschillende uitspraken van dat genootschap plaats ik hier nog een paar verwijzingen naar online-artikelen:

Uitspraken over 1918, 1925 en 1975 Geschreven door Alan Feuerbacher.

Uitspraken over 1799, 1874 en 1914 Geschreven door Alan Feuerbacher.

1914: Gemorrel aan de eindtijd Geschreven door R. Singelenberg.

1975:'DE GEPASTE TIJD VOOR GODS INGRIJPEN' Door Raymond Frans. (Voormalig lid van het Besturend Lichaam.)
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018