» Woord ter inleiding
Deze site is in het beheer van een ex-Jehovah's Getuige. De inhoud van deze site kan dus niet helemaal objectief zijn. Dit omdat ik het een en ander heb meegemaakt binnen de religie van de Jehovah's Getuigen die mijn kijk op diezelfde religie beslist gekleurd zal hebben. Hetgeen je op deze site zult aantreffen zijn persoonlijke ervaringen en inzichten. Het is beslist niet mijn bedoeling om Jehovah's Getuigen zwart te maken. Wel mag het duidelijk zijn dat ik de organisatie van de Jehovah's Getuigen: het Wachttorengenootschap, op geen enkele manier kan zien als een goddelijk instrument. Voor de individuele Jehovah Getuige heb ik respect, voor haar leidinggevende organisatie echter niet. Veel Jehovah's Getuigen zijn oprechte mensen die naar eer en geweten God willen dienen. Helaas hebben die oprechte mensen niet door dat ze worden misbruikt door een aardse organisatie. Een organisatie die het volgende leert: “18 Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via „de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld. Ook dat maakt deel uit van Jehovah’s voorziening — ja, een heel waardevol deel.” (W95/1/5 blz.19 ...

lees meer...Ga verder

» Onthouden van bloed.


Jehovah's Getuigen en de bloedkwestie


Het zal ongetwijfeld algemeen bekend zijn dat Jehovah's Getuigen geen bloed eten en geen bloedtransfusie nemen. Zelfs wanneer een bloedtransfusie het leven kan redden zal een Getuige van Jehovah een bloedtransfusie weigeren. Jehovah's Getuigen wordt geleerd dat God het in de bijbel heeft verboden om bloed tot je te nemen.

Laten we eens kijken welke bijbelteksten over bloed gaan. ...

lees meer...Ga verder

» Why former Jehovah's Witnesses can't move on
» WTG over Uitgeslotenen.
UITSLUITING UIT DE GEMEENSCHAP "De handeling waardoor een kwaaddoener via een rechterlijk optreden het lidmaatschap van een gemeenschap of organisatie en de omgang ermee wordt ontzegd; ook wel excommunicatie genoemd. Bij religieuze genootschappen is dit een beginsel en een inherent recht, analoog aan de bevoegdheid die politieke lichamen en ...

lees meer...Ga verder

» Verjaardagen


Verjaardagen.
Jehovah´s Getuigen verwerpen verjaardagen omdat ze 'heidens' zijn en weigeren daarom om eraan deel te nemen. Daarnaast verwerpen ze verjaardagen omdat ze beweren dat ze door de bijbel in een ongunstig daglicht wordt gezet. De bijbel spreekt slechts twee maal (uitdrukkelijk) over verjaardagen, in Genesis 40:20-22 en Matheus 14:6-10. Er komen daar twee heidense heersers in beeld: De Farao en Herodus.Het wachttorengenootschap onderwijst in het Redenerenboek:

Worden verjaardagvieringen in de bijbel in een gunstig licht geplaatst? De bijbel noemt slechts twee van zulke vieringen... Alles wat in de bijbel is opgetekend, staat daar met een reden ... Jehovah’s Getuigen hebben opgemerkt dat Gods Woord zich ongunstig over verjaardagvieringen uitlaat en mijden deze daarom. (blz. 409. par 5.)

Jehovah's Getuigen redeneren dat aangezien er verkeerde dingen op die twee verjaardagen gebeurde, alle verjaardagen verkeerd zijn. Het wachttorengenootschap is er verantwoordelijk voor dat haar leden zo redeneren. Maar is die redenering werkelijk redelijk?

lees meer...Ga verder

» Documentaire over kindermisbruik
Kindermisbruik bij de Jehovah's Getuigen.


Bedenk echter dat aanranders in het geheim te werk gaan, misbruik maken van vertrouwen en tactieken van volwassenen toepassen op onschuldige kinderen. Het is dan ook onvermijdelijk dat sommigen van hen hun walgelijke misdaden wel ongestraft schijnen te kunnen begaan. -Ontwaakt 93 8/10 blz. 13 Preventie thuis

 Wat te doen als het slachtoffer besluit dat hij een aanklacht wil indienen? Dan kunnen de twee ouderlingen hem de raad geven dat hij in overeenstemming met het in Mattheüs 18:15 opgetekende beginsel de beschuldigde persoonlijk over de kwestie dient aan te spreken. - Wanneer de beschuldiging wordt ontkend, dienen de ouderlingen de beschuldiger uit te leggen dat er langs rechterlijke weg niets meer gedaan kan worden. En de gemeente zal de beschuldigde als onschuldig blijven beschouwen. De bijbel zegt dat er twee of drie getuigen moeten zijn voor er rechterlijke actie kan worden ondernomen (2 Korinthiërs 13:1; 1 Timotheüs 5:19). -Wachttoren 95 1/11 blz. 28 Vertroosting voor een „terneergeslagen geest”


Kijk goed naar de twee citaten hier boven. Het valt op dat de leiding van de Jehovah's Getuigen weten dat plegers van zedendelicten in het geheim te werk gaan. Toch verlangen ze dat een slachtoffer met twee of drie getuigen komt wanneer het bij de ouderlingen aanklopt om een pleger aan te geven. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe gaat het Wachttorengenootschap en de Jehovah's Getuigen om met kindermisbruik? Dat kunt u zien in de volgende documentaire:


lees meer...Ga verder

» Over ex-Jehovah's getuigen.

Ex Jehovah's Getuigen

Over het algemeen genomen zul je van weinig religies actieve ex-leden vinden. Misschien zijn Ex-Jehovah's Getuigen wel een uitzondering.

Maar waarom zijn zij zo actief? Kunnen ze niet gewoon stoppen met de Jehovah's ...

lees meer...Ga verder

» Over de prediking van Jehovah's Getuigen
Jehovah's Getuigen en het prediken.


,,We hebben de innerlijke drang om het evangelie bij de mensen te brengen. Dat geeft voldoening. Maar de werkwijze van Jehova’s Getuigen is de afgelopen jaren sowieso veranderd. Vroeger spraken ...

lees meer...Ga verder

» Het wachtorengenootschap: een valse profeet?


Valse profeten?

Jehovah liet de mensen van de christenheid, die door de geestelijken werden geleid, echter niet zonder waarschuwing dat de Volkenbond een bedrieglijk vervangingsmiddel van het werkelijke ...

lees meer...Ga verder

» Van een Jehovah getuige tot een uitgesloten verbanneling

Zo wordt je uitgesloten,

Laten we ervan uit gaan dat u al jaren een Jehovah's Getuige bent. Of u bent opgegroeid in een gezin van Jehovah's Getuigen of dat u zich later bij deze religie heeft aangesloten is even niet belangrijk. ...

lees meer...Ga verder

» Indoctrinatie bij Jehovah's getuigen en het Wachttorengenootschap


Hoe men een Jehovah's getuige zou kunnen worden.


De bel gaat... Als u kort daarna de deur opendoet ziet u een net geklede man met een net geklede vrouw, beiden in het bezit van een tas. U weet al genoeg: Het zijn twee Jehovah's Getuigen. ...

lees meer...Ga verder

» Wat jehovah's getuigen geloven

Wat Jehovah's Getuigen geloven:

De Jehovah's Getuigen geloven dat Gods naam Jehovah is:

De juiste uitspraak van de goddelijke naam. „Jehovah” is de algemeen bekende Nederlandse uitspraak van de goddelijke naam, hoewel de meeste Hebreeuwse taalgeleerden ...

lees meer...Ga verder

» Hoe een actieve getuige het ervaard wanneer iemand wordt uitgesloten

Op deze pagina zal ik door middel van een fictief persoon schetsen hoe getuigen van Jehovah omgaan met personen die zijn uitgesloten. Het mes van het Wachttorengenootschap snijd aan twee kanten en veroorzaakt ook verdriet bij diegene die de organisatie wel volgen. In dit voorbeeld wordt het verteld door een vrouw waarvan haar zoon is uitgesloten:

' ...

lees meer...Ga verder

» Bezwaar tegen een overeenkomst tussen miderjarigen en het Wachttorengenootschap


Waarom bezwaar tegen een overeenkomst tussen een minderjarig persoon en het Wachttoren genootschap?


De 2e vraag die iemand moet beantwoorden wanneer hij/zij zich in het openbaar opdraagt ( laat dopen als een Jehovah’s getuige ) luid:

Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s ...

lees meer...Ga verder

» Acties tegen uitsluiting. Hebben ze nut?
Uitsluiting van de organisatie van de Jehovah's getuigen is zeker terecht wanneer een lid van de organisatie zich niet langer aan de regels houdt of geen respect meer heeft voor het gezag van de organisatie. Zo een uitsluiting zou met zich mee brengen dat de uitgesloten persoon zich niet meer mag uitgeven als een lid van de organisatie en niet mee mag deelnemen aan de activiteiten die bij de organisatie horen. Het uitgesloten lid mag niet meer in naam van de organisatie langs de deuren en mag geen actieve deelname hebben tijdens de bijeenkomsten van de organisatie (geen toespraakjes of antwoorden geven).

Wanneer een uitsluiting van de organisatie van Jehovah's getuigen bovenstaande zou inhouden dan was er niets aan de hand. Het probleem is de uitsluiting zoals die nu wordt toegepast. De uitgesloten leden worden als het ware monddood gemaakt. Contacten tussen leden en uitgesloten leden van de organisatie wordt zo tegengewerkt, zelfs binnen een familie kan dit het geval zijn. ...

lees meer...Ga verder

» Mini docu's over (en voor) Jehovah's Getuigen in het Engels.
Hier volgen een paar intressante korte filmpjes. Het intressants is dat deze filmpjes zijn gemaakt door iemand die zegt dat hij nog bij de organisatie van de Jehovah's getuigen zit.

De filmpjes zijn dus een strijd tegen die organisatie van binnen uit.

De volgende reeks korte filmpjes zijn een aanrader voor wie meer wil weten over de Jehovah's Getuigen en zeker ook voor de Jehovah's Getuigen zelf. Does a JW Produce These Videos?

Dit is een kort intro filmpje dat wat over de maker van de volgende filmpjes zegt.

Are Jehovah's Witnesses Dangerous?

Dit filmpje laat het aan kijker over of Jehovah's Getuigen gevaarlijk ...

lees meer...Ga verder

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2019