» Jehovah's getuigen: een sekte?

Zijn Jehovah's Getuigen een sekte?

De meesten Jehovah's Getuigen zullen zelf zeggen van niet. Hun argument is dat ze God dienen en niet een sekteleidend persoon. Voor de Jehovah's Getuigen is dit voldoende. Maar laten we eens een paar dingen onder de loep nemen.

Kenmerken van een sekte (wat we tegenwoordig onder sekte verstaan) met toegevoegd commentaar:

1- Sociale opvang voor en door sekteleden. (nestwarmte, lovebombing.)
*Tegen ex-leden van de organisatie doen Jehovah's Getuigen alsof ze niet meer bestaan. Maar zodra u als geïnteresseerde een bijeenkomst van Jehovahs's Getuigen bezoekt zult u een warm onthaal krijgen. Ook wordt liefde onder elkaar sterk aangemoedigd binnen de organisatie van Jehovah's Getuigen.
2- Alleen wij zijn goed, alle anderen slecht en fout. (Doemdenken over andersdenkenden./ zwart-wit denken.)
*Jehovah's Getuigen zijn er om bekend dat ze geloven dat zij de enigste ware religie hebben. Vandaar dat de prediking ook zo belangrijk is, ze zien het als een mensen-reddende zaak. Wie geen deel uit maakt van hun organisatie heeft een zeer grote kans om op Gods oordeelsdag te worden vernietigd. De mensen buiten de organisatie noemen ze "De wereld". Mensen die in "de wereld' leven hebben Gods goedkeuring niet.
3- Training binnen de groep. ( studieprogramma / tijdrovende activiteiten.)
*Jehovah's Getuigen hebben een uitgebreid en tijdrovend studieprogramma. In totaal vragen de bijeenkomsten van Jehovah's Getuigen 5 uur per week van de Getuigen. Daarbij komt ook nog een persoonlijke studie en het voorbereiden voor de bijeenkomsten. Bijeenkomsten en studie (voorbereiden) nemen al snel 10 uur per week in. Daarboven op komt de tijd die ze kwijt zijn om te prediken.
4- Zingen-bidden-dansen-springen-schudden-chanten. (In groep lang na elkaar tot er extatische toestanden ontstaan is zeer bedenkelijk.)
*Dit punt is op elke kerk van toepassing, een punt dat naar mijn mening niet écht te gebruiken om uit te maken of iets als een sekten te bestempelen is.
5- Via omwegen absurde theologische hersenspinsels doen aanvaarden.
*Jehovah's Getuigen hebben een afwijkende leerstelling over de hemelse hoop. Ze geloven in een door God aangestelde aardse klasse die je alleen met veel gekonkel kunt uitleggen aan de hand van de bijbel. (Zonder lectuur van hun wachttorengenootschap is het zelfs onmogelijk!)
6- Losmaken van de werkelijkheid. (Te éénzijdige belichting van de metafysiek.)
*
7- Programmeren in de geest van de sekte. (V.b. eigen taalgebruik.)
*Tijdens de bijeenkomsten van Jehovah's Getuigen en de studies leren ze zeker een eigen taal gebruik. Denk aan de begrippen “Theocratische school” “Velddienst” enz, enz. Gaat zeker ook om de betekenis voor de Getuigen van die woorden...
8- Binnen is de veiligheid, buiten is de bedreiging. (Creëren en cultiveren van fobieën / weggaan van de groep betekend verdoemd zijn.)
*Het is nodig om bij de organisatie van Jehovah's Getuigen te behoren om de goedkeuring van God te krijgen. Wie de organisatie verlaat keert God de rug toe, zo wordt de kans op eeuwig leven verspeeld.
9- Stapsgewijs binnenleiden in de groep= conditionering.
*Hier over is veel informatie te vinden op het internet...
10- Losmaken van het verleden. (Omgeving-andere naam-persoonlijkheid.)
*Wie probeert te leven naar Gods maatstaven volgens de Jehovah's Getuigen leer zal op veel gebieden een totaal ander leven gaan leiden. Veel feestdagen worden niet meer gevierd. Contact buiten Jehovah's Getuigen dient te worden beperkt.
11- Losmaken van familie, vrienden. ( Geen gemeenschap met ongelovigen.)
* Om "geen deel van de wereld" te zijn dient het contact met niet-Jehovah's Getuigen te worden beperkt. Met "uitgesloten personen" mag helemaal niet worden omgegaan, zelfs een vriendelijke groet is uit den boze.
12- Het denken wordt veranderd. (Andere denkpatronen.)
*Vierde je eerder nog feesten als; verjaardagen, kerst, oud en nieuw, pasen, sinterklaas... Nam je eerder onder levensbedreigende situaties beslist een bloedtransfusie, als Getuige van Jehovah zul je die dingen niet meer doen.
13- Er wordt voor de volgeling gedacht en beslist. (Geen verantwoordelijkheid van eigen keuzes.)
*Je behoort je te houden aan de richtlijnen in de lectuur van de organisatie. Staat daarin dat je niet stemt, dan stem je niet. Staat daar in dat je geen contact hebt met uitgesloten familie, dan heb je er geen contact meer mee. Staat er dat je langs de deuren moet, dan doe je dat. En zo kan ik nog een hele pagina vol tikken...
14- Het instituut is het medium. ( Tussen God en de volgeling/ of de redding.)
*Zonder de 'getrouwe en beleidvolle slaaf' geen door god gestuurde organisatie. Zonder de organisatie geen kans op eeuwig leven. God dienen doe je niet zelf, je hoort te zijn aangesloten bij de door God uitgekozen organisatie.
15- Schuldgevoelens worden opgewekt en onderhouden. (V.b. door een sterk zondebesef.)
*De lectuur hamert er op om volgens bepaalde maatstaven te leven- Dat moet want het is Gods wil- Je wilt god liefhebben- zondigen doet god verdriet- je kan je kans op eeuwig leven verliezen- god wil vergeven- maar vergeven kan alleen wanneer je berouw toont.
16- Denken in zwart-wit/ goed-kwaad/ leven-dood.(zin tot relativeren sterk verminderd of geheel verdwenen.)
*Naar mijn idee heeft dit punt zeker geen verdere uitleg nodig.
17- Afbraak van autoriteiten buiten de groep. ( Gods wetten op de eerste plaats of beter gezegd de uitleg door de groep daarvan.)
*Je moet je houden aan de wetten van het land, tenzij ze tegen de wetten van God (lees de organisatie) ingaan. Dan gaat de wil van god/ de organisatie voor.
18- Suggestieve literatuur, manipulatie van woorden en begrippen.
*
19- Kritiekloos opvolgen van regels en instructies. ( Kuddegeest.)
* God gebruikt de organisatie om de bijbel duidelijk te maken (wordt er geleerd). Tegen de leer en regels van de organisatie ingaan staat ongeveer gelijk aan als tegen God in te gaan doordat God gebruik maakt van de organisatie.
20- Verbod van gerechtvaardigde kritiek. ( Gevolg= straf.)
* Wie haar twijfels over de leer van de organisatie uitspreekt heeft de kans om als afvallige te worden bestempeld.
21- Eenzijdig gebruik van feiten. (V.b. wetenschap verkeerd belichten)
*De Getuigen van Jehovah staan er bekend om over hoe zij de bijbel weten te gebruiken. Wanneer ze wetenschap kunnen gebruiken om iets aan te tonen zullen ze dat zeker doen. Wanneer de wetenschap leerpunten tegenspreekt dan zal de wetenschap heb wel fout hebben. De organisatie wordt immers door God gebruikt!
22- Bewustzijnsvernauwing bij de volgelingen. ( Men kan niet meer tot eigen meningen komen.)
*De mening van een Jehovah's Getuigen wordt gevormd door hetgeen ze wordt onderwezen door het wachttorengenootschap.
23- Angstgevoelens worden opgewekt en gecultiveerd. (V.b. labiel evenwicht tussen geloven en twijfelen.)
* Twijfelen zou uiteindelijk kunnen leiden tot de eeuwige dood.


Bij het opstellen van dit artikel kon ik terugvallen op de volgende website: wereldeenheid.nl


 

Natuurlijk is het niet zo moeilijk om na het doornemen van deze lijst tot de conclussie te komen dat Jehovah´s Getuigen tot een sekte behoren. Maar wat is nu eigenlijk een sekte? Deze vraag is een stuk moeilijker te beantwoorden, vooral omdat er meerdere defenities van sekten zijn.

Graag reik ik hier onder een paar linken aan zodat uzelf kun uitzoeken wat nu precies een sekte is.Wikipedia: Sekten. Wat de online ecyclopedie vermeld over sekten.

S.A.S. Studie en Adviesgroep Sekten. S.A.S. wil sektarische bewegingen ertoe brengen de mensenrechten in het algemeen en de persoonlijke integriteit en vrijheid in het bijzonder te doen respecteren.

.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018