╗ Indoctrinatie bij Jehovah's getuigen en het Wachttorengenootschap


Hoe men een Jehovah's getuige zou kunnen worden.


De bel gaat... Als u kort daarna de deur opendoet ziet u een net geklede man met een net geklede vrouw, beiden in het bezit van een tas. U weet al genoeg: Het zijn twee Jehovah's Getuigen.
En inderdaad, ze stellen zich netjes voor en beginnen over een boodschap van God terwijl ze een Wachttoren en een Ontwaakt te voorschijn halen. Helaas voor hun heeft u daar nu net geen behoefte aan en u laat ze netjes weten dat u geen interesse heeft. Dit zijn twee nette Getuigen van Jehovah en ze dringen niet verder aan maar wensen u nog een prettige dag. U wenst hun hetzelfde en vervolgens gaan ze weer verder met hun roeping.


Ongetwijfeld komt bovenstaande u bekend voor. Toch is de kans groot dat diezelfde Jehovah's Getuigen ooit aan de andere kant van de deur hebben gestaan. Hoe komt het zover dat zij nu van deur tot deur gaan en volhardend steeds weer aanbellen terwijl ze weten dat de meeste mensen er beslist niet op wachten?


Toen zij ooit de deur hebben opengedaan voor Jehovah's Getuigen hebben ze op een positieve manier gereageerd op de aangeboden lectuur of de gebrachte boodschap. Op zich is dat niet heel erg raar want de kans is groot dat de boodschap over een 'vredige nieuwe wereld hier op aarde' ging, of de lectuur over een actueel onderwerp ging. Toch is de stap tussen interesse tonen en uiteindelijk zelf langs de deuren gaan nog erg groot, dus laten we die mensen nog wat verder volgen.

De personen die we nu volgen hebben dus interesse getoond. Voor de Jehovah's Getuigen een reden om beslist nog eens terug te komen. (Misschien hebben ze bij hun vertrek zelfs wel gevraagd of ze nog een keer mogen terug komen.) Ongeveer twee weken later komen de Jehovah's Getuigen inderdaad weer terug. Ze gaan verder met het onderwerp dat de vorige keer is besproken [daar hebben ze immers goede aantekeningen van gemaakt!] en bieden wederom weer wat lectuur aan. Omdat de personen weer positief reageren zal dit nu een patroon worden dat in dit geval enige tijd door zal gaan. Telkens weer staan de personen en de Getuigen elkaar vriendelijk te woord, en telkens weer nemen de personen de Wachttoren en Ontwaakt aan.

Nu is het moment voor de Jehovah's Getuigen aangebroken om een stapje verder te gaan; ze bieden een boek aan. De al ge´nteresseerde mensen nemen het boek aan en de Getuigen maken weer een afspraak voor een volgend bezoek. De ge´nteresseerden beginnen het boek aandachtig te lezen. Tijdens het lezen valt ze al op dat er onder elke pagina een paar vragen staan. Waarom dit zo is wordt bij het volgende bezoek van de Getuigen duidelijk.

Er is nu ruim een week verstreken en de Getuigen komen weer aan de deur. Ze vragen kort of ze het boek al hebben gelezen en vragen ook wat u er van vindt. De ge´nteresseerden beantwoorden beide vragen positief. Vervolgens laat de getuige zien dat er onder elke bladzijde vragen staan en dat dat is bedoeld voor een bijbel-studie. De bijbel-studie houdt het bestuderen van dat boekje in. De Getuigen vragen of ze hier een korte demonstratie mogen lezen. De ge´nteresseerde mag zelf een interessant hoofdstuk uitkiezen ! Nadat ze een keuze hebben gemaakt vraagt de Getuigen of ze het eerste stukje van dat hoofdstuk willen voorlezen. ôKijkö zegt de Jehovah's Getuigen, ôonder elke bladzijde staat een nummer met een vraag, de nummer wijst naar een betreffende tekstgedeelte, het antwoord kunt u terugvinden in dat stukje tekst.ö Vervolgens leest de Getuigen de vraag voor. ôKijkt u nu eens of u het antwoord kunt vinden in de tekstö. De Ge´nteresseerde lukt dit, en de Getuige geeft hem daarvoor een compliment; ôDat heeft u goed gedaan, makkelijk eigenlijk hÚ?ö De ge´nteresseerde is erg blij met dit compliment. ôIn elk stukje tekst vindt u ook verwijzingen naar bijbel gedeelten, die behandelen we ook tijdens een studie, daarom heet het een bijbel-studieö. Legt de Getuige uit, en laat vervolgens zien hoe dat in zijn werk gaat. De ge´nteresseerde vindt het allemaal prachtig en reageert positief op de vraag van de Getuige of ze ge´nteresseerd zijn in zo een bijbel-studie. Natuurlijk stemmen onze ge´nteresseerden hier gretig mee in. En vanaf dat moment komen de getuigen ÚÚn maal per week langs om een hoofdstuk uit dat boekje te bestuderen.


Langzaam maar zeker komen er veel typische leerstellingen van de Jehovah's Getuigen voorbij. In ÚÚn van de hoofdstukken wordt behandeld dat vergadering bezoek een belangrijk onderdeel is van de Jehovah's Getuigen. De Getuigen grijpen dit aan om onze ge´nteresseerden te vertellen dat die vergaderingen heel aanmoedigen zijn. ômisschien heeft u zin om aankomende zondag zo een vergadering te bezoeken?ö vraagt de Getuige. Onze ge´nteresseerden aarzelen even, maar na gerustgesteld te zijn stemmen ze uiteindelijk toch in. ôEerst wordt er een lezing gegeven en daarna bestuderen we de Wachttoren, dat werkt net zoals deze bijbel-studie, de mensen in de zaal mogen een antwoord geven tijdens die bijeenkomst, maar dat hoeft u nog niet hoor. Maar... het is wel iets moois om mee te makenö. De Getuige legt uit dat die Wachttoren-bespreking meteen na de lezing zal plaatsvinden.


Zondags is het zover, onze ge´nteresseerden worden netjes opgehaald door de Getuigen. Als onze ge´nteresseerden de 'koninkrijkszaal' binnen komen worden ze warm onthaald. Iedereen verwelkomd onze ge´nteresseerden en ze stellen zich netjes voor. Onze ge´nteresseerden zijn verrukt, 'wat een aardige mensen zijn die Jehovah's Getuigen' denken ze. Tijdens de lezing wordt de bijbel geregeld gebruikt. Het valt ze ook op dat elke Getuige elke bijbeltekst vrij snel weet te vinden. Zelf zijn ze nog niet zo snel, maar door de bijbel-studie komen ze toch al een beetje in de buurt. Tijdens de Wachttoren-studie geven de getuigen ook antwoord. ôOver een tijdje kun misschien ook wel een keer een antwoord geven tijdens de Wachttoren-studie, daar help ik je wel meeö lacht de Getuige tegen onze ge´nteresseerden.


Nadat onze ge´nteresseerden weer thuis zijn praten ze met elkaar na over de vergadering. Het viel ze op dat de getuigen geld stopten in 'bakjes' die voor in de zaal hingen. Later zullen ze leren dat dat vrijwillige bijdragen zijn. Bijdragen voor het 'wereld omvattende predikingswerk' en voor de kosten van de koninkrijkszaal. Er zijn zelfs 'potjes' voor landen die het minder hebben. Het is belangrijk dat overal ter wereld mensen over Gods plannen te weten komen, wordt onze ge´nteresseerden geleerd.


Na een tijdje bezoeken onze ge´nteresseerden elke zondag de vergadering van Jehovah's Getuigen. Na een tijdje worden ze ook uitgenodigd voor de boek-studie. De getuigen leggen uit dat dat net zoiets is als de bijbel-studie die onze ge´nteresseerden ook volgen. Maar dan met wat meer mensen, het is niet groot het wordt bij de getuigen thuis gehouden. Als onze ge´nteresseerden die boekstudies bezoeken zal het ze opvallen dat ook daar een zogenaamde 'vrijwillige-bijdrage-bus' aanwezig is, ook daarin wordt elke boek-studie wat geld in gedeponeerd. Al dat geld is voor het 'wereld omvattende predikingswerk' van de Jehovah's Getuigen.


Met de bijbel-studie van onze ge´nteresseerden loopt het goed volgens de Getuigen. En onze ge´nteresseerden zijn een droom voor elke Getuige van Jehovah die graag iemand in de 'waarheid' willen brengen. Onze ge´nteresseerden hebben ondertussen geleerd dat verjaardagen niet christelijk zijn en hebben na wat gewik en geweeg besloten geen verjaardagen meer te vieren. Hetzelfde geldt ook voor Pasen, Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw. Onze ge´nteresseerden zijn zelf al druk bezig met het stoppen met roken, omdat dit slecht is voor het menselijk lichaam. De getuigen hebben met verschillende bijbelteksten uitgelegd dat God verlangd dat je goed voor je lichaam moet zorgen en dat roken dus niet kan als je God op een reine manier wilt dienen.


En zo worden de ge´nteresseerden die wij volgen langzaam ge´ndoctrineerd in de leer van de Jehovah's Getuigen.
Ze bezoeken nu elke week de zondagse 'openbare lezing' en de daaropvolgende 'Wachttoren-studie' die bij elkaar twee uur in beslag nemen. Onze ge´nteresseerden geven ondertussen ook al antwoord, waarvoor ze natuurlijk wel van te voren de wachttoren nog eens met de Getuigen moeten bestuderen. Dit voor bestuderen neemt ook ruim een uur in beslag. Daarnaast bezoeken ze nog de wekelijkse boek-studie, die een uur duurt en een uur voorbereiding in beslag nemen. En natuurlijk gaat de 'bijbel-studie', die ook een uur in beslag neemt ook nog steeds door. Al met al zijn onze ge´nteresseerden nu al zes uur per week zoet met het 'onderwijs' in de leer van de Jehovah's Getuigen.Maar de Jehovah's Getuigen hebben nog een twee uur durende vergadering. Die vergadering is er op gericht om Jehovah's Getuigen te leren hoe ze meer mensen warm kunnen krijgen voor deze opmerkelijke religie. En onze ge´nteresseerden worden ook voor deze vergadering uitgenodigd. In totaal zijn ze nu vrijwillig bezig om 8 uur per week bezig te zijn te worden ge´ndoctrineerd in de leer van de Jehovah's Getuigen. Onze ge´nteresseerde zijn zo erg enthousiast over alles dat ze er uiteindelijk ook mee instemmen om een keer mee te gaan met het 'van huis tot huis' werk van de Jehovah's Getuigen. Jehovah's Getuigen noemen deze activiteit de 'velddienst'. Natuurlijk is dit iets heel spannend, eerder hadden ze nooit van zichzelf gedacht dat ze langs de deuren zouden gaan, maar nu zijn ze enthousiast geworden en hebben ze geleerd dat het levens-reddend werk is. Jehovah's Getuigen geloven dat ze een uitverkoren volk zijn die deel uit mogen maken van Gods plan om deze aarde in een mooi paradijs te veranderen waar geen mensen zullen zijn die niet deel uitmaken van Gods organisatie. Na een tijdje doen onze ge´nteresseerden ook zelf aanbiedingen van de Wachttoren en Ontwaakt. Bij die 8 uur komt nu ook nog een uur velddienst per week en een uur voorbereiden op die extra vergadering.


Tijdens die extra vergaderingen kunnen leden van de organisatie ook deel hebben. Ze mogen af en toe iets voorbereiden en voordragen aan de aanwezigen. Alles wat wordt gezegd halen ze dan uit lectuur van de Jehovah's Getuigen. Onze ge´nteresseerden hebben dit ondertussen ook al eens gedaan. En er volgt een gesprek met een ouderling, onze ge´nteresseerden en de Getuigen die hun studie geven.

Ze voldoen nu aan de eis om een niet gedoopte verkondiger te worden. Onze ge´nteresseerden zijn hier erg blij om en de Getuigen die hen begeleiden zijn erg trots! De volgende vergadering wordt het bekend gemaakt dat onze ge´nteresseerden niet-gedoopte verkondigers zijn. Na afloop van die bijeenkomst worden ze uitbundig gefeliciteerd door alle getuigen die aanwezig zijn. Nu horen ze helemaal bij.

Helemaal? Bijna helemaal, want onze ge´nteresseerden zijn nog niet gedoopt. Maar dat is nu nog een kleine stap. Na een tijdje geven ze aan dat ze zich willen opdragen aan Jehovah. Er wordt dan nog een extra boek besproken en na afloop moet er een hele lijst vragen worden beantwoord om te kijken of onze ge´nteresseerden de 'leer' voldoende onder de knie hebben.


Een hele tijd later tijdens een speciale grote bijeenkomt (een congres) zullen onze ge´nteresseerden worden gedoopt. Ze moeten nu publiekelijk twee 'doopvragen' met een ôJaö beantwoorden. Strekking van die vragen zijn of ze zich willen opdragen aan Jehovah en of ze begrijpen dat ze zich zo onderwerpen aan de organisatie die de Jehovah's Getuigen lijd.

En dit was de weg die de Getuigen die bij u aanbelden waarschijnlijk hebben bewandel voordat ze bij u aan de deur stonden.

Een andere mogelijkheid is dat ze zijn geboren in een gezin van Jehovah's Getuigen, maar dat is een ander verhaal...
(Dit staat bijvoorbeeld in mijn persoonlijke ervaring beschreven.)
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise CafÚ

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athŰist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018